Ábaco

Abaco

Os exercicios aritméticos có ábaco contribuen a un desenrolo intelectual maior que afecta positivamente na creatividade, a imaxinación, a memoria e a capacidade de concentración dos nenos.