Psicomotricidade

Sicomotricidade

Esta é actividade lúdico deportiva na cal a través do xogo desenrolanse habilidades motrices básicas ; saltos, xiros, lanzamentos, recepcións, todos relacionados coa coordinación, o esquema corporal e o equilibrio.

Advertisement